Mijn favorieten

Verzekeringen

Verzekeren. dat doe je zelf.................; of toch niet
 
De ontwikkelingen zijn al enige tijd gaande, de overheid die de zaken steeds meer overlaat aan de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers. De sociale voorzieningen worden steeds verder versoberd en de toegankelijkheid tot deze voorzieningen steeds verder bemoeilijkt; een voorbeeld hiervan is de onlangs ingevoerde WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
De overheid stoot veel van haar kerntaken af en laat deze voortaan over aan de marktwerking. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de energiemarkt, het openbaar vervoer en  de zeer onlangs ingevoerde zorgverzekering.
Het resultaat van deze ontwikkelingen is, dat de overheid nu nog slechts een vangnet biedt aan hen die door omstandigheden in het geheel niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.
Het is nu een kwestie van zoveel en zolang als mogelijk te (blijven) werken om de zaken betaalbaar te kunnen houden.
 
U staat nu derhalve voor een aantal belangrijke beslissingen en ook in de toekomst zal dat zo blijven; beslissingen, welke verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Om in alle hiaten te voorzien, biedt de markt u dan ook een scala van vaak complexe verzekeringsproducten. De overheid heeft dit onderkend en heeft vele maatregelen getroffen ter bescherming van de consument.

Het instituut AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de WFT (Wet Financiële Toezicht) zien toe op de kwaliteit van de dienstverlening door onder meer voorwaarden te stellen aan de opleiding van de adviseurs en bemiddelaars.
Ons kantoor voldoet al jaren aan al deze voorwaarden.
 
Of het nu gaat om een overlijdensrisicoverzekering, spaarverzekering, pensioenverzekering, levensverzekering of andere belangrijke zaken;

Bij Hans van Berkel kunt u dus ook terecht voor al uw verzekeringen. 
Verzekeren,............................ dat doe je samen.